Psyche & Geloof is het wetenschappelijke tijdschrift van de CVPPP en verschijnt vier maal per jaar.

Het bevat theoretische, praktische en onderzoeksartikelen. Daarnaast bevat het boekbesprekingen en verslagen.

Psyche & Geloof wordt uitgegeven via uitgeverij Boekencentrum, onderdeel van VBK Uitgevers, Utrecht.

Psyche & Geloof is opgenomen in PsycINFO en abstracts worden in PsycINFO gepubliceerd. ISSN: 1385-4585.

Een abonnement op Psyche & Geloof is voor CVPPP-leden inbegrepen in het lidmaatschap. Losse abonnementen zijn mogelijk voor particulieren en voor instellingen. Instellingen hebben daarbij de keuze tussen een gedrukt of digitaal abonnement. 

Gedrukte exemplaren van reeds verschenen edities zijn na te bestellen via info@cvppp.nl à € 15,- excl. verzendkosten per stuk.

 

Psyche & Geloof is the scientific journal of the CVPPP and is published quarterly.

It contains theoretical, practical and researcharticles. It also contains book reviews and reports.

Psyche & Geloof is published by the publishing house Boekencentrum, which is a part of VBK Uitgevers, Utrecht.

Psyche & Geloof is included in PsycINFO and its abstracts are published in PsycINFO. ISSN: 1385-4585.

A subscription to Psyche & Geloof is included with CVPPP-membership. Seperate subscriptions are possible for individuals and institutions. Institutions can choose whether they want a printed subscription or a digital subscription.

Printed copies of previous editions can be ordered via info@cvppp.nl at € 15,- per copy excluding shipping costs.